11.2.2019

ČASTÉ DOTAZY

Pokud vám nějaká otázka na školku vrtá v hlavě, zkuste pohledat odpověď níže. Dost možná už měl někdo před vámi podobnou otázku.

Rádi bychom do Kosího hnízda přihlásili svoje dítě. Máte volnou kapacitu?

Koncept školky se nám líbí. Jak se dozvíme bližší informace?

 • Nejlepší způsob jak získat odpovědi na všechny otázky, je:
 • pročíst si důkladně webové stránky školky
 • zúčastnit se:
  • Besedy pro rodiče, kterou pořádáme v první polovině února. Konkrétní datum uveřejňujeme v lednu na webové stránky, facebookový profil a rodičům z Čekací listiny posíláme avizo emailem.
  • Dnů otevřených dveří, které pořádáme koncem dubna. Termín stanovujeme v srpnu na webu školky, dále avizujeme s dvouměsíčním předstihem na facebookovém profilu školky a rodičům z Čekací listiny posíláme avizo emailem.
 • Na zodpovídání dotazů po telefonu bohužel nemáme kapacitu.

Proč nemáte uveřejněný telefon, a nevěnujete více úsilí publicitě? Dozvěděli jsme se o vás nedávno a nestihli jsme zápis. Rádi si zjišťujeme informace po telefonu.

 • Jsme malá školka, nemáme kancelář a naši pracovníci jsou vytíženi na maximum péčí o děti ve školce a zajištění provozu. V tuto chvíli už nám bohužel nezbývá kapacita na umisťování reklamy, placenou publicitu na sociálních sítích ani „přítele na telefonu“. Snažíme se žít přítomností a nestaráme se o svěřené děti s telefonem na uchu. Najatý externí telefonista by bohužel nepředal informace, které zájemce zajímají.

Rádi bychom se do školky podívali, jak to tam vypadá a funguje. Kdy to bude možné?

Jsme vegetariáni. Jak to u vás funguje?

 • Naše obědy během týdne jsou z poloviny vegetariánské. Pokud nějaké dítě odmítá maso a výrobky z něj, nenutíme mu je.

Moje dítě má potravinovou alergii. Jak to u vás funguje?

 • Záleží na rozsahu a závažnosti alergie. Při menším rozsahu doporučujeme ze sociálního hlediska pro dítě společné stravování s ostatními dětmi. Zasíláme rodičům měsíční jídelníček, aby věděli, kdy bude pro ně riziková surovina použita a sami zajistili pro dítě alternativu. Zálohy na stravné se hradí v plné výši.
 • Při závažnějším průběhu má dítě vlastní stravu z domova v celé šíři a zálohy na stravné vůbec nehradí.

Jak to funguje se školným? Nechci platit školné, když budeme pryč.

 • Školné je roční částka rozpočítaná do 3 splátek. Pro zajištění provozu školky je tedy nutné uhradit každou splátku, jelikož náklady školky (mzdy, odvody státu, pojištění, nájem, zálohy na energie, revize a další) neklesají v nepřítomnosti dítěte.

Léto trávíme pryč, nechceme hradit červencové školné. Je to možné?

 • Není to možné, viz odpověď výše. Děti, s třídenní či dvoudenní docházkou si mohou vybrat náhrady za měsíc červenec v dřívějším období. Děti s pětidenní či čtyřdenní docházkou tuto možnost bohužel nemají a může jim být útěchou, že v přepočtu na dny mají školné finančně nejvýhodnější.

Naše dítě vychováváme svobodně a přáli bychom si, aby mohlo ve školce chodit z klubovny na zahradu kdy bude samo chtít. Je to možné?

 • Jako školní zařízení máme časový režim, kdy zařazujeme řízené činnosti a volnou hru. Není bohužel možné nechat dítě samotné na zahradě, v době, kdy pedagog je s ostatními dětmi v klubovně.

Rádi se s naším dítětem ve školce ještě pohrajeme. Jak to u vás funguje?

 • Při ranním příchodu je to možné do 8.30.
 • Po 8.30 už je nás v klubovně příliš a přítomnost rodičů může být pro některé děti matoucí a destabilizující.
 • Při vyzvedávání po obědě to možné není vůbec, protože probíhá příprava na odpočinek a prostor pro hraní a rodiče zkrátka není.
 • Při odpoledním vyzvedávání na zahradě v zásadě společné chvíli s rodiči nevadí. Výjimkou jsou situace, kdy přítomnost rodičů či sourozenců narušuje  pohodu školkových dětí ( starší sourozenci, kteří nepřizpůsobí své chování školkovému prostředí, mladší sourozenci bez dohledu nebo i s dohledem, kteří okupují místa přítomným školkovým dětem.) V každém případě hračky a pomůcky ze školky si děti neodnášejí domů ani na půjčení.