11.2.2019

ČASTÉ DOTAZY

Pokud vám nějaká otázka na školku vrtá v hlavě, zkuste pohledat odpověď níže. Dost možná už měl někdo před vámi podobnou otázku.

Rádi bychom do Kosího hnízda přihlásili svoje dítě. Máte volnou kapacitu?

Slyšeli jsme, že se k vám nedá dostat. Tak to ani nezkusíme.

 • každý rok přijímáme nové děti, Vrabečky naplňujeme zcela nově
 • do Kosáčků postupují děti z Vrabečků a může se stát, že kapacitu zcela naplní . . . ale znáte to, výjimka potvrzuje pravidlo . . . konec konců v dubnu víme, jak moc volno u větších dětí budeme mít a rodičům, kteří projevili zájem o zápis, tuto informaci dáváme.

Chápu, že nabízíte dva modely – VRABEČKY pro menší děti a KOSÁČKY pro větší děti. Moje dítě vzhlíží ke starším dětem, nemá pro něj smysl, aby trávilo čas s dvouletými.

 • skupina Vrabečků začíná každý rok nově v počtu 10-12 dětí, se dvěma paní učitelkami
 • skupinu tvoříme tak, aby byla věkově pestrá = v září se sejdou 2-3 děti, kterým je 2,5 let, 4-5 dětí, kterým jsou 3 roky, 4-5 dětí, kterým je 3,5 roku
 • tato skupina spolu za celý rok zestárne a vyzraje tak, že v letních měsícíh už se plně adaptují do kosáčků ( věkově smíšená skupina dětí 3,5 – 6 let), jsou zyvklé fungovat v kolektivu, mají základní návyky, chápou a dokáží dodržovat bezpečnostní pravidla a jsou i fyzicky zdatnější, aby výlety byly schopné absolvovat s potěšením.
 • skupina je tak silná, jak silný je její nejslabší článek = abychom byli schopni zajistit podnětné prostředí, program a péči našim nejstarším dětem, je potřeba nechat našim drobečkům dostatek prostoru, aby se svým starším kamarádům v dovednostech a návycích přiblížili.

Koncept školky se nám líbí. Jak se dozvíme bližší informace?

 • Nejlepší způsob jak získat odpovědi na všechny otázky, je:
 • pročíst si důkladně webové stránky školky
 • zúčastnit se:
  • Besedy pro rodiče, kterou pořádáme v první polovině února. Konkrétní datum uveřejňujeme v lednu na webové stránky, facebookový profil a rodičům z Čekací listiny posíláme avizo emailem.
  • Dnů otevřených dveří, které pořádáme koncem dubna. Termín stanovujeme v srpnu na webu školky, dále avizujeme s dvouměsíčním předstihem na facebookovém profilu školky a rodičům z Čekací listiny posíláme avizo emailem.
 • Na zodpovídání dotazů po telefonu bohužel nemáme kapacitu.

Proč nemáte uveřejněný telefon, a nevěnujete více úsilí publicitě? Dozvěděli jsme se o vás nedávno a nestihli jsme zápis. Rádi si zjišťujeme informace po telefonu.

 • Jsme malá školka, nemáme kancelář a naši pracovníci jsou vytíženi na maximum péčí o děti ve školce a zajištění provozu. V tuto chvíli už nám bohužel nezbývá kapacita na umísťování reklamy, placenou publicitu na sociálních sítích ani „přítele na telefonu“. Snažíme se žít přítomností a nestaráme se o svěřené děti s telefonem na uchu. Najatý externí telefonista by bohužel nepředal informace, které zájemce zajímají.

Rádi bychom se do školky podívali, jak to tam vypadá a funguje. Kdy to bude možné?

Jsme vegetariáni. Jak to u vás funguje?

 • Naše obědy během týdne jsou z poloviny vegetariánské. Pokud nějaké dítě odmítá maso a výrobky z něj, nenutíme mu je.

Moje dítě má potravinovou alergii. Jak to u vás funguje?

 • Záleží na rozsahu a závažnosti alergie. Při menším rozsahu doporučujeme ze sociálního hlediska pro dítě společné stravování s ostatními dětmi. Zasíláme rodičům měsíční jídelníček, aby věděli, kdy bude pro ně riziková surovina použita a sami zajistili pro dítě alternativu. Zálohy na stravné se hradí v plné výši.
 • Při závažnějším průběhu má dítě vlastní stravu z domova v celé šíři a zálohy na stravné vůbec nehradí.

Jak to funguje se školným? Nechci platit školné, když budeme pryč.

 • Školné je roční částka rozpočítaná do 3 splátek. Pro zajištění provozu školky je tedy nutné uhradit každou splátku, jelikož náklady školky (mzdy, odvody státu, pojištění, nájem, zálohy na energie, revize a další) neklesají v nepřítomnosti dítěte.

Léto trávíme pryč, nechceme hradit červencové školné. Je to možné?

 • Není to možné, viz odpověď výše. Děti, s třídenní docházkou si mohou vybrat náhrady za měsíc červenec v dřívějším období. Děti s pětidenní docházkou tuto možnost bohužel nemají a může jim být útěchou, že v přepočtu na dny mají školné finančně nejvýhodnější.

Naše dítě vychováváme svobodně a přáli bychom si, aby mohlo ve školce chodit z klubovny na zahradu kdy bude samo chtít. Je to možné?

 • Jako školní zařízení máme časový režim, kdy zařazujeme řízené činnosti a volnou hru. Není bohužel možné nechat dítě samotné na zahradě, v době, kdy pedagog je s ostatními dětmi v klubovně.

Rádi se s naším dítětem ve školce ještě pohrajeme. Jak to u vás funguje?

 • Při ranním příchodu je to možné do 8.30.
 • Po 8.30 už je nás v klubovně příliš a přítomnost rodičů může být pro některé děti matoucí a destabilizující.
 • Při vyzvedávání po obědě to možné není vůbec, protože probíhá příprava na odpočinek a prostor pro hraní a rodiče zkrátka není.
 • Při odpoledním vyzvedávání na zahradě v zásadě společné chvíli s rodiči nevadí. Výjimkou jsou situace, kdy přítomnost rodičů či sourozenců narušuje  pohodu školkových dětí ( starší sourozenci, kteří nepřizpůsobí své chování školkovému prostředí, mladší sourozenci bez dohledu nebo i s dohledem, kteří okupují místa přítomným školkovým dětem.) V každém případě hračky a pomůcky ze školky si děti neodnášejí domů ani na půjčení.