11.2.2019

JAK TO VLASTNĚ VŠECHNO PROBÍHÁ?

STRAVA

 • obsahuje potraviny s důrazem na principy zdravého stravování (např. luštěninové pomazánky, kváskový chléb, obilné kaše, zelenina a ovoce, celozrnné buchty, bio mléčné produkty), neslazené nápoje

SKUPINY

Kosí modely docházky – CO TO JE A PROČ

Naši drobečci – VRABEČCI jsou ve věku kolem tří let ( plus minus půl roku ). Málokteré tříleté děťátko je schopné bez tréninku dát mamce pac a pusu, nasadit batoh a připojit se ke skupině větších dětí a být psychicky, emočně i fyzicky stabilní a v pohodě. Proto u vrabečků klademe důraz na bezpečné a přátelské prostředí, které děti motivuje k plynulé adaptaci ve školce a připravuje je na začlenění ke kosáčkům. Vrabečci trénují soužití ve skupině, vzájemnou komunikaci, samostatnost, sebeobsluhu, zvládání hygieny, schopnost chápání a dodržování pravidel, aby se z nich vyklubali spokojení Kosáčci.

Kosáčci jsou děti ve věku 3,5 až 6 let, kteří už jsou ostřílení školkáčci. Do školky už nějaký pátek chodí, jsou tam zvyklí, mají svoje kamarády, znají svoje paní učitelky, mají základní návyky sebeosbluhy a hygieny, respektují dohodnutá školková pravidla a hlavně už se s nimi dá pracovat ve skupině a s tou skupinou se bezpečně pohybovat i mimo areál školky do lesa, po lese a zase zpět. Tohle všechno se nestane přes noc. Je za tím velký kus práce, kterou je potřeba odvést a dostatek času, který je potřeba odžít. A jak se z benjamínků, kteří se teprve pouští máminy sukně stanou ostřílení školkáčci? No přece u Vrabečků.

Vše má svůj čas . . . některé věci se zkrátka nedají urychlit, ani uspěchat.

V Kosáčcích si potom děti projdou všemi fázemi vývoje. Nejdříve to jsou benjamínci, kterým je pomáháno a jsou na ně brány ohledy. Potom se z nich vyklubou prostřední Kosáčci, kteří si užívají svůj pocit samostatnosti a nakonec Předškoláci, kteří naopak podávají pomocnou ruku a učí se být empatičtí ke svým menším, slabším a pomalejším kamarádům. To všechno vnímáme jako velmi důležité sociální dovednosti.

VRABEČCI:

 • skupina VRABEČKŮ začíná každý rok nově v počtu 10-12 dětí, se dvěma paní učitelkami
 • skupinu tvoříme tak, aby byla věkově pestrá = v září se sejdou 2-3 děti, kterým je 2,5 let, 4-5 dětí, kterým jsou 3 roky, 4-5 dětí, kterým je 3,5 roku

DENNÍ REŽIM VRABEČKŮ

Děti přichází 7.30 – 8.30, dopoledne začíná kruhem, kde se věnujeme hlavnímu výchovně-vzdělávacímu tématu.  Kolem 9.45 děti svačí. Venkovní aktivity pak pokračují v daném tématu, ale zároveň je dětem ponechán dostatečný prostor pro volnou hru a přirozené sociální vazby. Oběd je podáván ve 12.00 – 12.30, děti odcházející po obědě je možné vyzvednout v době 12.30 – 12.55. Poté následuje odpočinek a odchází jedna paní učitelka. V době 14.40 -15.00 odchází děti po odpočinku. Pro naše drobečky tím končí provoz školky.

TÝDENNÍ REŽIM VRABEČKŮ

 • pondělí se vítáme po víkendu, začínáme důležité téma, které nás celý týden provází. Těšíme se ze vzájemné společnosti, v klubovně se protáhneme a zacvičíme. Na zahradě se potkáváme s našimi většími kamarády. Učíme se vzájemné toleranci a respektu.
 • úterý v klubovně hodně tvoříme, na zahradě jsme sami a užíváme si přirozeného pohybu.
 • Ve středu v klubovně hodně tvoříme, na zahradě jsme sami a užíváme si přirozeného pohybu.
 • Ve čtvrtek v klubovně hodně tvoříme, na zahradě jsme sami a užíváme si přirozeného pohybu.
 • pátek se v klubovně protáhneme a zacvičíme. Na zahradě se potkáváme s našimi většími kamarády. Učíme se vzájemné toleranci a respektu.

KOSÁČCI:

 • skupina 16 – 18 dětí ve věku 3,5 -6 let ( věk v září ), 2 paní učitelky

DENNÍ REŽIM KOSÁČKŮ

Děti přichází 7.30 – 8.45, dopoledne začíná kruhem, kde se věnujeme hlavnímu výchovně-vzdělávacímu tématu.  Kolem 10.00 děti svačí. Venkovní  aktivity pak pokračují v daném tématu ale zároveň je dětem ponechán dostatečný prostor pro volnou hru a přirozené sociální vazby. Oběd je podáván ve 12.30 – 13.00, děti odcházející po obědě je možné vyzvednout v době 13.30 – 13.55. Poté následuje odpočinek. V 15.00 odchází děti po odpočinku a jedna paní učitelka. Oficiálně tím končí provoz školky.

V době 15.00 – 16.30, zůstává druhá paní učitelka na odpolední volnočasové aktivity. Pro účast na aktivitě musí být dítě dostatečně zralé (být  psychicky a emočně v pohodě i v odpoledních hodinách, hygienicky sebeobslužné, být schopné uposlechnout pokyn ). Odpolední aktivity končí v 16.30.

TÝDENNÍ REŽIM KOSÁČKŮ

 • pondělí si hodně povídáme. Během ranního kruhu se věnujeme komunikačním dovednostem více než jiné dny. Trénujeme s dětmi vyprávění i neméně důležité naslouchání. V pondělí začíná důležité téma, které nás celý týden provází. Těšíme se ze vzájemné společnosti a jsme v poklidném tempu venku na zahradě, kde se potkáváme i s našimi nejmenšími z přípravky. Učíme se vzájemné toleranci a respektu.
 • úterý se vydáváme na výlet. Objevujeme,  jaké nové prostředí, pomůcky a nástroje nám počasí v přírodě připravilo. Užíváme si přirozeného pohybu, tvoření s přírodninami i písničky a říkadla. Tvoření s nůžkami, pastelkami a lepidlem  někdy zvládáme venku, jindy si ho necháme do klubovny.
 • Ve středu toho máme hodně.  Nejdřív se rozdělíme na větší a menší kosáčky. Větší kosáčci mají po ránu v klubovně chvilku s angličtinou a na výlet vyrážejí později. Menší kosáčci už mezitím na výletě prozkoumávají okolí a věnují se hrám, aby se dobře vytrávení vrátili na oběd. Po obědě se menší kosáčci ještě chvilku před odpočinkem věnují vzpomínkovému kruhu (hodnotí, co jim ten den přišlo významné) a logopedickým cvičením. Pak už se vrací i větší kosáčci, a když se i oni naobědvají, čeká je předškolní výchova, kde trénují dovednosti jako grafomotorika, předmatematické představy, předčtenářské dovednosti a jiné . . . prostě všechno, co by měl správný předškolák mít pod kůží.
 • Ve čtvrtek vyrážíme zase všichni společně hned na výlet. Pokračujeme v tématu celého týdne, které je na svém vrcholu. Užíváme si přirozeného pohybu, tvoření s přírodninami i písničky a říkadla. Tvoření s nůžkami, pastelkami a lepidlem někdy zvládáme venku, jindy si ho necháme do klubovny.
 • pátek máme ráno společný kruh, předškoláci se věnují předškolní výchově a pak už máme „řemeslný“ pátek. V pátek totiž nechodíme do lesa, jen na zahradu a společně vyrábíme, opravujeme, sázíme a staráme se o zahradu.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

“ Logika tě dostane z bodu A do bodu B. Představivost tě dostane všude. “ Albert Einstein

Škola má zpracovaný vlastní školní vzdělávací plán Kosáčci krouží okolo hnízda, který je v souladu s Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní výchovu.

Vychází tematicky z ročního období, lidových tradic, ale zároveň reflektuje potřeby a zájmy skupiny v daný moment.  A co tyto vzletné pojmy znamenají v praxi?

V rámci montessori pedagogiky podporujeme samostatnost dětí a tím i jejich sebedůvěru, především v naší klubovně, kde je největší řád v celém našem fungování.

V rámci lesní pedagogiky dostávají děti společně se svobodou určitou míru zoodpovědnosti. Zároveň k tomu jako bonus dostatek přirozeného pohybu a neustálý trénink lokomočních dovedností a hrubé motoriky. Tady vydáme nejvíc naší energie a nejvíc se fyzicky unavíme.

V rámci lidových tradic s dětmi prožíváme koloběh roku a snažíme se uvědomovat si proměny přírody, které s sebou přinášejí. Všímáme si proměn počasí, rostlin, chování zvířat s úctou k našim předkům tak, abychom si to užili i v dnešní době.

Volnou hru, která je zásadním pilířem předškolního věku, si užíváme na zahradě a v lese. Taky potřebujeme trochu volnosti, kdy projevíme svou fantazii.

Každý den máme chvilku kroužek, abychom si společně popovídali, vysvětlili a pořešili vše potřebné pro společně strávené pohodové chvíle.

Nezapomínáme ani na jemnou motoriku. Ruce a prsty trénujeme každý den i v lese, ale nezapomínáme ani na štětec a velké formáty.

Trocha teorie nikoho nezabije . . .

Témata jsou připravená v integrovaných blocích a měsíčních plánech. Dané téma je vždy rozvíjeno několika způsoby – vsazením do sociálního kontextu, hudebně a rytmicky, výtvarně, pohybově, dramaticky  (např. svatý Martin – vyprávíme si legendu, naučíme se průvodní písničku, pranostiky, básničku, v klubovně si vystřihneme a vybarvíme malé postavičky, venku vytvoříme velké kartonové hlavy koní, na kterých cváláme a hrajeme pohybové hry, na výletě zkoumáme koňské stopy a určujeme směr jízdy, v lese si zahrajeme divadlo, společně si vytvoříme svatomartinské rohlíčky, o které se pak umíme rozdělit a na závěr si vyzkoušíme zobrazení světce během společné práce na vitráži). Dále bývá zpestřen různými kulturními aktivitami (např. divadélko, edukační programy, keramika, ukázky zajímavostí různých povolání)

PEDAGOGICKÝ TÝM

Je složen z pracovníků kvalifikovaných v oblastech vzdělávání předškolní a mimoškolní pedagogiky, respektující výchovy a montessori principů. Kolektiv je věkově rozmanitý  a je v něm zastoupený i mužský prvek.  V době 8.00 – 15.00 se dětem věnují  dvě paní učitelky, v době 7.30-8.00 jedna paní učitelka, v době 15.00 – 16.30 jedna paní učitelka/lektor.