11.2.2019

FILOZOFIE A HODNOTY KOSÍHO HNÍZDA

Hnízdo vzniklo jako srdcová záležitost, všichni, kdo se na jeho chodu podílejí, to dělají z vnitřního přesvědčení, nikoliv kvůli finanční motivaci. V hnízdě prostě jsme, ne protože musíme, ale protože chceme. Stejně jako uplatňujeme partnerský přístup k dětem, očekáváme ho i od rodičů směrem k nám.

Kosí hnízdo je školka, která chce úplně obyčejně strávit s dětmi jejich předškolní léta smysluplným způsobem.

Děti vnímáme jako rovnocenné partnery, ale stejně jako ve funkčním partnerství máme vymezené určité hranice a stanovená pravidla, která nám ve skupině dávají jistotu. Kosí hnízdo je, jako nezisková organizace, poskytovatel vzdělávací služby. To se snažíme plnit nejlépe, jak dovedeme, máme denní režim a potřebujeme, aby ho rodiče respektovali. Denní režim obsahuje bloky vzdělávacích a kreativních činností, během nichž je potřeba plná pozornost dětí i učitelek. Během těchto aktivit potřebujeme nerušené prostředí pro soustředění a kontinuitu činností. Proto je předávání/vyzvedávání dětí do/ze školky možné mimo tyto aktivity, v několika pravidelných předem stanovených časových intervalech.

Těšíme se na všechny, kteří cestu předškolním věkem vidí podobně.