11.2.2019

FILOZOFIE KOSÍHO HNÍZDA

Hnízdo vzniklo kvůli vnitřnímu přesvědčení. Všichni, kdo se na jeho chodu podílejí, to dělají z vnitřního přesvědčení, nikoliv kvůli finanční motivaci. V hnízdě prostě jsme, ne protože musíme, ale protože chceme.

Stejně jako uplatňujeme partnerský přístup k dětem, očekáváme ho i od rodičů směrem k nám. Kosí hnízdo je školka, která chce úplně obyčejně strávit s dětmi jejich předškolní léta smysluplným způsobem. Děti vnímáme jako rovnocenné partnery, ale stejně jako ve funkčním partnerství máme vymezené určité hranice a stanovená pravidla, která nám ve skupině dávají jistotu.

Kosí hnízdo je, jako nezisková organizace, poskytovatel vzdělávací služby. To se snažíme plnit nejlépe, jak dovedeme. Máme denní režim a potřebujeme, aby ho rodiče respektovali. Denní režim obsahuje bloky vzdělávacích a kreativních činností, během nichž je potřeba plná pozornost dětí i učitelek. Během těchto aktivit potřebujeme nerušené prostředí pro soustředění a kontinuitu činností. Proto je předávání/vyzvedávání dětí do/ze školky možné mimo tyto aktivity, v několika pravidelných předem stanovených časových intervalech.

Kosí hnízdo není správnou volbou pro rodiče, kteří hledají:

  • hlídárnu dětí, kam se dá dítě kdykoliv odložit a kdykoliv vyzvednout
  • výběrové zařízení
  • umístění dítěte na pár měsíců
  • zařízení, kde se cena odvíjí od počtu minut skutečně strávených v zařízení
  • zařízení, kde není potřeba finanční spoluúčast rodičů
  • zařízení, které je v provozu 7.00 – 17.00