11.2.2019

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH DĚTÍ:

O přijetí dětí rozhodují pedagogové mateřské školy a zřizovatel na základě přihlášky, požadovaného termínu a modelu docházky, přičemž je pro přijetí rozhodující:

  • sourozenci již docházejících dětí

  • kapacita mateřské školy a model docházky

  • věk a zralost dítěte pro předškolní docházku

  • do kosáčků přibíráme děti, pokud zůstane kapacita po přechodu přírpavkových dětí – každý rok volnou kapacitu nástupu do kosáčků víme na začátku dubna, dříve ne

  • soulad rodičů s filozofií a pravidly MŠ Kosí hnízdo a projevený zájem o docházku

  • zájem o koncepci předškolního vzdělávání inspirovaného lesními mateřskými školami a výchovou vedoucí k ekologii a trvale udržitelnému způsobu života, tím se rozumí konzumace především stravy rostlinného původu, produktů lokálního hospodářství, výchova vedoucí k samozásobení, neplýtvání vodou a energiemi, využívání lokálních zdrojů

  • vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině

Není možné přijmout dítě bez osobního setkání s ním a alespoň jedním jeho rodičem.

Při zápisu rodiče hradí registrační poplatek ve výši 2200,- uhrazeného v hotovosti a v přesné hodnotě.