11.2.2019

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH DĚTÍ:

O přijetí dětí rozhodují pedagogové mateřské školy a zřizovatel na základě přihlášky, požadovaného termínu a modelu docházky, přičemž je pro přijetí rozhodující:

 • sourozenci již docházejících dětí

 • kapacita mateřské školy a model docházky

 • věk a zralost dítěte pro předškolní docházku

 • do kosáčků přibíráme děti, pokud zůstane kapacita po přechodu dětí z vrabečků – každý rok volnou kapacitu víme na začátku dubna, dříve ne

 • soulad rodičů s filozofií a pravidly MŠ Kosí hnízdo a projevený zájem o docházku

 • zájem o koncepci předškolního vzdělávání inspirovaného lesními mateřskými školami a výchovou vedoucí k ekologii a trvale udržitelnému způsobu života, tím se rozumí konzumace především stravy rostlinného původu, produktů lokálního hospodářství, výchova vedoucí k samozásobení, neplýtvání vodou a energiemi, využívání lokálních zdrojů

 • vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině

Není možné přijmout dítě bez osobního setkání s ním a alespoň jedním jeho rodičem.

KAM SE HLÁSIT – DO VRABEČKŮ NEBO DO KOSÁČKŮ?

 • skupina VRABEČKŮ začíná každý rok nově v počtu 10-12 dětí, se dvěma paní učitelkami
 • skupinu tvoříme, aby byla věkově pestrá = v září se sejdou 2-3 děti, kterým je 2,5 let, 4-5 dětí, kterým jsou 3 roky, 4-5 dětí, kterým je 3,5 roku
 • tato skupina spolu za celý rok zestárne a vyzraje tak, že v letních měsícíh už se plně adaptují do kosáčků ( věkově smíšené skupiny dětí 3,5 – 6 let)
 • více informací o skupinách zde