11.2.2019

Podporují nás


Jako členi Asociace lesních mateřských škol, jsme rádi, že nám pomáhá probít se legislativní džunglí, přináší inspirativní témata a vzdělávací podporu. Nejvíc si však ceníme toho, že za lesní školky už nějaký ten pátek kope.

V naší škole je od 1. 3. 2021 do 31. 12. 2022 realizován projekt s názvem
„Kosí hnízdo – pražské šablony III“, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001866, financovaný z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

KOMUNITNÍ SETKÁNÍ S NENÁSILNOU KOMUNIKACÍ- Role aktivního občana nejen ve složité době

čtvrtek 9.6. 15-17 – přijďte s Helenou Kurzweilovou prozkoumat a potrénovat čtyři základní kroky Nenásilné komunikace, komunikace s porozuměním a upřímností vůči druhé straně.

V letech 2020-21 jsme realizovali projekt Kosí hnízdo – úpravy zahrady.

Věnovali jsme se úpravám naší zahrady v rámci výzvy Přírodní zahrady od SFŽP. Naše zahrada tak dostala nový kabát v podobě zázemí, nové výsadby rostlin, stromů a keřů. Zrealizovali jsme také kameniště a mlhoviště.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na zákaldě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz, www.mzp.cz