11.2.2019

Podporují nás


Jako členi Asociace lesních mateřských škol, jsme rádi, že nám pomáhá probít se legislativní džunglí, přináší inspirativní témata a vzdělávací podporu. Nejvíc si však ceníme toho, že za lesní školky už nějaký ten pátek kope.

V naší škole je od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 realizován projekt s názvem
„Kosí hnízdo-šablony III“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018413, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit.

V naší škole je od 1. 9. 2019 do 31. 7. 2021 realizován projekt s názvem
„Kosí hnízdo-pražské šablony II“, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001481, financovaný z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou děti a děti s odlišným mateřským jazykem, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pedagogičtí pracovníci mateřské školy.

pátek 10.9. – 15.30 – 17.30 – Beseda s Tomášem Hajzlerem – Modely kompetencí pro demokratickou kulturu – těšíme se na vás na zahradě pokud bude příznivé počasí. Při nepříznivém počasí v klubovně.