11.2.2019

Podporují nás


Jako členi Asociace lesních mateřských škol, jsme rádi, že nám pomáhá probít se legislativní džunglí, přináší inspirativní témata a vzdělávací podporu. Nejvíc si však ceníme toho, že za lesní školky už nějaký ten pátek kope.

V naší škole je od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 realizován projekt s názvem
„Kosí hnízdo-šablony III“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018413, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit.

V naší škole je od 1. 9. 2019 do 31. 7. 2021 realizován projekt s názvem
„Kosí hnízdo-pražské šablony II“, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001481, financovaný z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou děti a děti s odlišným mateřským jazykem, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pedagogičtí pracovníci mateřské školy.

Komunitně osvětové setkání – jak v praxi čelit chronickému suchu a degradaci půdy

Přednášející: Ing. Brett Nolan Gallagher (USA)

Přednášet bude Ing. Brett Nolan Gallagher (USA), který za svůj výzkum na České zemědělské univerzitě v Praze, jak zlepšit úrodnost půdy právě přidáním organické hmoty, dostal mimo inženýrského titulu také ocenění ministra zemědělství. Své zkušenosti v ČR porovnává s přístupem ve Spojených státech, kde čerpá nejvíce inspirace pro svou další práci v oblasti regenerace půdy v rámci vlastní farmy (Prokopská zahrada). 

Překlad do českého jazyka zajištěn.

Kdy: pátek 16.10. 15.30 – 17.30

Cíl setkání: rozvoj kompetencí (dětí a rodičů ) v zájmu a odpovědnosti za dění v komunitě okolo Kosího hnízda a Prokopské zahrady, podpora otevřeného přístupu ke kulturní rozmanitosti

V tématech:

– zájem o dění a řešení problémů v okolí Slivence – chronické sucho má negativní vliv na náš užívaný ekosystém ( předěl Prokopského údolí a Barrandova, Chuchelský lesopark)

– multikulturní zaměření – přístup v Missouri, USA

– péče o životní prostředí v okolí školy – praktický workshop s řezivem na zahradě školky

Co se na setkání dozvíte:

  • Jak se projevuje a jaké přímé důsledky s sebou nese chronické sucho v okolí Slivence
  • Dokážeme tento proces zvrátit nebo ovlivnit?
  • Děje se to i jinde?
  • Jak to řeší jinde?
  • Jak můžeme podpořit náš nejbližší ekosystém?

Těšíme se na vás.