11.2.2019

Podporují nás


Jako členi Asociace lesních mateřských škol, jsme rádi, že nám pomáhá probít se legislativní džunglí, přináší inspirativní témata, vzdělávací podporu. Nejvíc si však ceníme toho, že za lesní školky už nějaký ten pátek kope.

V naší škole je od 1. 9. 2019 do 31. 7. 2021 realizován projekt s názvem
„Kosí hnízdo-pražské šablony II“, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001481, financovaný z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou děti a děti s odlišným mateřským jazykem, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pedagogičtí pracovníci mateřské školy.