11.2.2019

Podporují nás


V naší škole je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 realizován projekt s názvem
„Kosí hnízdo-šablony II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/00010256, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Hlavním projektovým záměrem je získání personální podpory v osobě chůvy a dále osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou děti, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pedagogičtí pracovníci mateřské školy.