11.2.2019

ŘÁDNÝ ZÁPIS (NA JAŘE)

Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k docházce do lesní mateřské školy Kosí hnízdo od školního roku 2020/ 2021

Ředitelka lesní mateřské školy Kosí hnízdo, sídlo Ke Smíchovu 112/80 rozhodla o přijetí dítěte k docházce do MŠ v souladu s kritérii přijímacího řízení stanovenými organizací Spolek Kosí hnízdo, mateřská škola takto:

 

Přijetí je platné až po podpisu smlouvy. Konečný termín pro podpis smlouvy je 12.5. 2020. Po tomto datu budeme kontaktovat další zájemce dle pořadového čísla. Oznámení je vyvěšeno ode dne 5.5.2020 po dobu 15 dnů na veřejně přístupném místě na webových stránkách lesní mateřské školy Kosí hnízdo.

POŘADOVÉ ČÍSLO

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

ROZHODNUTÍ

1.

15

přijato

2.

3

přijato

3.

16

přijato

4.

8

přijato

5.

7

přijato

6.

5

přijato

7.

9

přijato

8.

13

přijato

9.

12

přijato

10.

14

přijato

11.

4

nepřijato

12.

2

nepřijato

13.

1

nepřijato

14.

6

nepřijato

15.

10

nepřijato

16.

11

nepřijato