11.2.2019

ŘÁDNÝ ZÁPIS (NA JAŘE)

JAK POSTUPOVAT BĚHEM ŘÁDNÉHO ZÁPISU NA JAŘE 2021:

Přijímací řízení má 4 kroky:

1/ Zápisový lístek (žádost o přijetí)

2/ Osobní setkání (Dny otevřených dveří)

3/ Vstupní dotazník

4/ Rozhodnutí

Předepsané datum pro zápisy (zahájení administrativního procesu a ukončení Přijímacího řízení) do mateřských škol je v rozmezí 3 – 17. května 2021. (§ 34 odst. 2 školského zákona, v platném znění)

1/ Budeme rádi, když údaje povinné pro podání žádosti vyplníte online už nyní.  Zápisový lístek (VYPLŇUJE SE POUZE PŘI JARNÍM ZÁPISU. POKUD NENÍ JARO, VYPLŇUJE SE ČEKACÍ LISTINA)slouží jako Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. (Tento formulář je určen rodičům, kteří chtějí své dítě zapsat během řádného zápisu.) Zápisový lístek tak můžete v Kosím hnízdě už jen podepsat.

2/Doražte se k nám podívat, ideálně oba rodiče, se svým dítětem na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Setkáme se na zahradě, v klidném a přátelském prostředí. Klubovnu si prohlédnete sami, před nebo po Osobním setkání. Zarezervujte si čas na Osobní setkání zde. – ODKAZ BUDE AKTIVNÍ MĚSÍC PŘEDEM

ÚT 27.4. (16-18), ST 28.4. (10-12), ČT 29.4.(16-18)

 • Je to především prostor pro vaše otázky a vaši zvědavost.
 • I zde bude k dispozici tištěná Žádost o přijetí dítěte.
 • Zájemcům o zápis bude vydáván Evidenční list dítěte.
 • Vybíráme registrační poplatek ve výši 2200,- v hotovosti, v přesné výši.

 • Děti přijaté v Přijímacím řízení:
   • Registrační poplatek, ponížený o administrativní  poplatek ve výši 200,- (tedy částka 2000,- )bude vrácen skutečně zapsaným a docházejícím dětem ke konci kalendářního roku,  v prosinci. V ostatních případech je poplatek nevratný a propadá Spolku Kosí hnízdo, mateřská škola.

 • Děti nepřijaté v Přijímacím řízení:
   • Registrační poplatek, v plné výši (tedy částka 2200,- )bude vrácen osobně oproti podpisu Rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí budeme vydávat: každé květnové úterý v době 15.00 – 16.30, případně v jiný čas po emailové domluvě.
   • V ostatních případech je poplatek nevratný a propadá Spolku Kosí hnízdo, mateřská škola.

3/ Administrativní zpracování zápisu započne 3.5.2021.

Do 3.5.2021 vyplňte, prosím, Vstupní dotazník. Tento formulář je určen pouze rodičům, kteří podali Zápisový lístek (Žádost o přijetí). Je to druhý krok v přijímacím řízení.

4/ A pak už je míč na naší straně:

 • 6.5.2021 budeme rozesílat emailem zprávu o přijetí/nepřijetí.

 • úterý 11.5.2021 od 17.00 bude ukončen administrativní proces Zápisu. Při té příležitosti pořádáme Schůzku pro nové rodiče. Účast na této schůzce je nutná. Děti, prosím, nechte doma, je potřeba, aby rodiče měli možnost plného soustředění.

 • Předáváme originál Rozhodnutí o přijetí
  • Vybíráme Evidenční list dítěte, podepsaný oběma rodiči a potvrzený lékařem.
  • Podepisujeme smlouvy a jiné školní dokumenty.
  • Domlouváme se na formě adaptace.
  • Adaptační setkání pro nově přijaté děti budou probíhat:
   • s programem ve středu od  17.00 do 17.45 ( 12.5., 19.5., 26.5., 2.6.)