11.2.2019

ŘÁDNÝ ZÁPIS (NA JAŘE)

JAK POSTUPOVAT BĚHEM ŘÁDNÉHO ZÁPISU NA JAŘE 2023:

Přijímací řízení má 4 kroky:

1/ ZÁPISOVÝ LÍSTEK

ZÁPISOVÝ LÍSTEK (VYPLŇUJE SE POUZE PŘI JARNÍM ZÁPISU. POKUD JE PO ŘÁDNÉM ZÁPISU = NENÍ JARO, VYPLŇUJE SE ČEKACÍ LISTINA) slouží jako Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Zápisový lístek v Kosím hnízdě už jen podepíšete.

2/ OSOBNÍ SETKÁNÍ

Doražte se k nám podívat, ideálně oba rodiče, se svým dítětem na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Setkáme se na zahradě, v klidném a přátelském prostředí. Klubovnu si prohlédnete sami, před nebo po Osobním setkání. Abychom měli dostatek prostoru pro každého zájemce, je nutné si svůj čas zarezrevovat.

Zarezervujte si čas na OSOBNÍ SETKÁNÍ.termíny budeme aktivovat na začátku dubna 2023

Pozvánku na Osobní setkání posíláme i emailem všem, kdo podali online Zápisový lístek v období do 20.4.2023. Později to již z provozních důvodů není možné.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

ÚT 25.4. (16-18), ST 26.4. (10-12), ČT 27.4.(16-18) /2023

 • Je to především prostor pro vaše otázky a vaši zvědavost.
 • Zájemcům o zápis bude vydáván Evidenční list dítěte.
 • Vybíráme registrační poplatek ve výši 2200,- v hotovosti, v přesné výši.

 • Děti přijaté v Přijímacím řízení:
   • Registrační poplatek, ponížený o administrativní  poplatek ve výši 200,- (tedy zbylá částka 2000,- )bude vrácen skutečně zapsaným a docházejícím dětem ke konci kalendářního roku,  v prosinci. V ostatních případech je poplatek nevratný a propadá Spolku Kosí hnízdo, mateřská škola.

 • Děti nepřijaté v Přijímacím řízení:
   • Registrační poplatek, v plné výši (tedy plná částka 2200,- ) bude vrácen osobně oproti podpisu Rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí budeme vydávat: každé květnové úterý v době 15.00 – 16.30, případně v jiný čas po emailové domluvě (kosacci@kosihnizdo.org).
   • V ostatních případech je poplatek nevratný a propadá Spolku Kosí hnízdo, mateřská škola.

Administrativní zpracování zápisu započne 1.5.2022.

3/ VSTUPNÍ DOTAZNÍK

Do 2.5.2023 vyplňte, prosím, VSTUPNÍ DOTAZNÍK. Tento formulář je určen pouze rodičům, kteří podali Zápisový lístek.

A pak už je míč na naší straně:

 • 5.5.2023 budeme rozesílat emailem zprávu o přijetí/nepřijetí.

4/ PŘEDÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 • úterý 9.5.2023 od 17.00 bude ukončen administrativní proces Zápisu. Při té příležitosti pořádáme Schůzku pro nové rodiče. Účast na této schůzce je nutná. Děti, prosím, nechte doma, je potřeba, aby rodiče měli možnost plného soustředění.

 • Předáváme originál Rozhodnutí o přijetí
  • Vybíráme Evidenční list dítěte, podepsaný oběma rodiči a potvrzený lékařem.
  • Podepisujeme smlouvy a jiné školní dokumenty.
  • Domlouváme se na formě adaptace.
  • Adaptační setkání pro nově přijaté děti budou probíhat:
   • s programem ve středu od  17.00 do 17.45 ( 10.5., 17.5., 24.5., 31.5.)