11.2.2019

ZÁPIS

Těší nás váš zájem o Kosí hnízdo, bohužel na školní rok 2019/20 máme již všechna místa obsazená. V průběhu roku zapisujeme zájemce na čekací listinu, pokud se kapacita během roku uvolní, zájemce kontaktujeme.

Pro zapsání na čekací listinu, prosím, vyplňte formulář První kontakt“. Nebojte se použít Poznámku.

 

Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k docházce do lesní mateřské školy Kosí hnízdo od školního roku 2019/ 2020

Ředitelka lesní mateřské školy Kosí hnízdo, sídlo Ke Smíchovu 112/80 rozhodla o přijetí dítěte k docházce do MŠ v souladu s kritérii přijímacího řízení stanovenými organizací Spolek Kosí hnízdo, mateřská škola takto:

POŘADOVÉ ČÍSLO REGISTRAČNÍ ČÍSLO ROZHODNUTÍ
1. 14 přijato
2. 27 přijato
3. 25 přijato
4. 1 přijato
5. 10 přijato
6. 13 přijato
7. 23 přijato
8. 6 přijato
9. 5 přijato
10. 7 přijato
11. 3 přijato
12. 26 přijato
13. 11 přijato
14. 2 přijato
15. 4 přijato
16. 18 nepřijato
17. 15 nepřijato
18. 8 nepřijato
19. 24 nepřijato
20. 20 nepřijato
21. 17 nepřijato
22. 9 nepřijato
23. 19 nepřijato
24. 16 nepřijato, nesplnilo podmínky přijetí
25. 12 nepřijato, nesplnilo podmínky přijetí
26. 21 nepřijato, nesplnilo podmínky přijetí
27. 22 nepřijato, nesplnilo podmínky přijetí
28. 28 nepřijato, nesplnilo podmínky přijetí
29. 29 nepřijato, nesplnilo podmínky přijetí

 

Přijetí je platné až po podpisu smlouvy. Konečný termín pro podpis smlouvy je 14.5. 2019. Po tomto datu budeme kontaktovat další zájemce dle pořadového čísla. Oznámení je vyvěšeno ode dne 6.5.2019 po dobu 15 dnů na veřejně přístupném místě na webových stránkách lesní mateřské školy Kosí hnízdo.

JAK POSTUPOVAT BĚHEM ŘÁDNÉHO ZÁPISU V DUBNU:

Přijímací řízení má 4 kroky: Zápisový lístek(žádost o přijetí), Osobní setkání(Dny otevřených dveří), Vstupní dotazník, Rozhodnutí.

1/ Vyplňte, prosím,  Zápisový lístek . Slouží jako Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. (Tento formulář je určen rodičům, kteří chtějí své dítě zapsat během řádného zápisu.)

2/ Doražte se k nám podívat se svým dítětem na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ : út 23.4. (16-18), st 24.4. (10-12), čt 25.4.(16-18). Je to prostor pro vaše otázky a vaši zvědavost.

3/ Do 5.5.2019 vyplňte, prosím, Vstupní dotazník. Tento formulář je určen rodičům, kteří podali Zápisový lístek (Žádost o přijetí). Je to druhý krok v přijímacím řízení.

4/ A pak už je míč na naší straně:

 • 7.5.2019 budeme rozesílat emailem zprávu o přijetí/nepřijetí.
 • úterý 14.5.2019 od 17.00 pořádáme Schůzku pro nové rodiče. Účast na této schůzce je nutná. Děti, prosím, nechte doma, je potřeba, aby rodiče měli možnost plného soustředění.
  • Předáváme originál Rozhodnutí o přijetí
  • Vybíráme Evidenční list dítěte potvrzený lékařem.
  • Vybíráme registrační poplatek ve výši 2200,- v hotovosti.
  •  
  • Podepisujeme smlouvy a další dokumenty.
  • Domlouváme se na formě adaptace.
  • Adaptační setkání pro nově přijaté děti budou probíhat:
   • s programem v úterý od  17.00 do 17.45 ( 21.5., 28.5., 4.6., )
   • samostatná volná herna v úterý od  17.00 do 17.45 (18.6., 25.6.)
 • Originál Rozhodnutí o nepřijetí předáváme podle individuální domluvy s rodičem oproti podpisu o předání dokumentu.