11.2.2019

ŘÁDNÝ ZÁPIS (NA JAŘE)

JAK POSTUPOVAT BĚHEM ŘÁDNÉHO ZÁPISU NA JAŘE 2020:

Přijímací řízení má 4 kroky: Zápisový lístek(žádost o přijetí), Osobní setkání(Dny otevřených dveří), Vstupní dotazník, Rozhodnutí.

Předepsané datum pro zápisy do mateřských škol je v rozmezí 2 – 16. května 2020. (§ 34 odst. 2 školského zákona, v platném znění)

 

1/ rádi, když údaje povinné pro podání žádosti vyplníte online už nyní.   Zápisový lístek slouží jako Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. (Tento formulář je určen rodičům, kteří chtějí své dítě zapsat během řádného zápisu.) Zápisový lístek tak můžete v Kosím hnízdě už jen podepsat.

2/ Doražte se k nám podívat se svým dítětem na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 

ÚT 21.4. (16-18), ST 22.4. (10-12), ČT 23.4.(16-18)

 • Je to především prostor pro vaše otázky a vaši zvědavost.
 • I zde bude k dispozici tištěná Žádost o přijetí dítěte.
 • Zájemcům o zápis bude vydáván Evidenční list dítěte.

3/ Administrativní proces zápisu započne 2.5.2020.

Do 3.5.2020 vyplňte, prosím, Vstupní dotazník.

Tento formulář je určen rodičům, kteří podali Zápisový lístek (Žádost o přijetí). Je to druhý krok v přijímacím řízení.

4/ A pak už je

Tento formulář je určen rodičům, kteří podali Zápisový lístek (Žádost o přijetí). Je to druhý krok v přijímacím řízení.

4/ A pak už je míč na naší straně:

 • 5.5.2020 budeme rozesílat emailem zprávu o přijetí/nepřijetí.
 • úterý 12.5.2020 od 17.00 bude ukončen administrativní proces Zápisu. Při té příležitosti pořádáme Schůzku pro nové rodiče. Účast na této schůzce je nutná. Děti, prosím, nechte doma, je potřeba, aby rodiče měli možnost plného soustředění.
  • Předáváme originál Rozhodnutí o přijetí
  • Vybíráme Evidenční list dítěte, podepsaný oběma rodiči a potvrzený lékařem.
  • Vybíráme registrační poplatek ve výši 2200,- v hotovosti.
  •  Podepisujeme smlouvy a jiné školní dokumenty.
  • Domlouváme se na formě adaptace.
  • Adaptační setkání pro nově přijaté děti budou probíhat:
   • s programem v úterý od  17.00 do 17.45 ( 19.5., 26.5., 2.6., )
   • samostatná volná herna v úterý od  17.00 do 17.45 (16.6., 23.6.)
 • Originál Rozhodnutí o nepřijetí předáváme podle individuální domluvy s rodičem oproti podpisu o předání dokumentu.