11.2.2019

ŘÁDNÝ ZÁPIS (NA JAŘE)

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. ROK 2023/24 ( ZÁPIS NA JAŘE 2023) BUDOU ZVEŘEJNĚNY ZDE 12.5.

———————————————————————————————————————————–

Přijímací řízení má 4 kroky:

——————————————————————————————————————-

JAK POSTUPOVAT BĚHEM ŘÁDNÉHO ZÁPISU NA JAŘE 2024:

ZÁPISOVÝ LÍSTEK (VYPLŇUJE SE POUZE PŘI JARNÍM ZÁPISU. POKUD JE PO ŘÁDNÉM ZÁPISU = NENÍ JARO, VYPLŇUJE SE ČEKACÍ LISTINA)

 • vyplňují pouze vážní a rozhodnutí zájemci
 • pro děti mladší 2,5 let v září, prosím, nevyplňujte
 • zahajuje proces Přijímacího řízení přidělením čísla jednacího

——————————————————————————————————————–

Vážným zájemcům, kteří vyplnili Zápisový lístek do 14.4.2024 posíláme odkaz pro rezervování konkrétního času Osobního setkání. Ideální stav je, když dorazí oba rodiče, se svým dítětem.

Setkání probíhá na zahradě, v klidném a přátelském prostředí. Klubovnu si prohlíží zájemci sami, před nebo po Osobním setkání. Abychom měli dostatek prostoru pro každého zájemce, je nutné si svůj čas zarezrevovat.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

ÚT 23.4. (16-18), ST 24.4. (10-12), ČT 25.4.(16-18) /2024

 • Je to především prostor pro vaše otázky a vaši zvědavost.
 • Pro nás je naopak důležité zjistit, jaká mají rodiče přání a očekávání
 • Zájemcům o zápis bude vydáván Evidenční list dítěte.
 • Vybíráme registrační poplatek ve výši 3200,- v hotovosti, v přesné výši.

 • Děti přijaté v Přijímacím řízení:
  • Registrační poplatek, ponížený o administrativní  poplatek ve výši 200,- (tedy zbylá částka 3000,- ) bude vrácen skutečně zapsaným a docházejícím dětem ke konci kalendářního roku,  v prosinci. V ostatních případech je poplatek nevratný a propadá Spolku Kosí hnízdo, mateřská škola.

 • Děti nepřijaté v Přijímacím řízení:
  • Registrační poplatek, v plné výši (tedy plná částka 3200,- ) bude vrácen osobně oproti podpisu Rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí budeme vydávat: každé květnové úterý v době 15.00 – 16.30, případně v jiný čas do konce května po emailové domluvě (kosacci@kosihnizdo.org). Po 31.5. 2023 registrační poplatek propadá LMŠ Kosí hnízdo.
   • V ostatních případech je poplatek nevratný a propadá Spolku Kosí hnízdo, mateřská škola.

Administrativní zpracování zápisu započne 1.5.2024.

———————————————————————————————————————-

Do 2.5.2024 vyplňte, prosím, VSTUPNÍ DOTAZNÍK. Tento formulář je určen pouze rodičům, kteří podali podepsaný Zápisový lístek.

A pak už je míč na naší straně:

 • 5.5.2024 budeme rozesílat emailem zprávu o přijetí/nepřijetí.

———————————————————————————————————————-

 • úterý 14.5.2024 od 17.00 bude ukončen administrativní proces Zápisu. Při té příležitosti pořádáme Schůzku pro nové rodiče. Účast na této schůzce je nutná. Děti, prosím, nechte doma, je potřeba, aby rodiče měli možnost plného soustředění.

 • Předáváme originál Rozhodnutí o přijetí
  • Vybíráme Evidenční list dítěte, podepsaný oběma rodiči a potvrzený lékařem.
  • Podepisujeme smlouvy a jiné školní dokumenty.
  • Domlouváme se na formě adaptace.
  • Adaptační setkání pro nově přijaté děti budou probíhat:
   • s programem ve středu od  17.00 do 17.45 ( 15.5., 22.5., 29.5., 5.6. )