my kosáci věříme, že

Go to malé děti se potřebují vyřádit a vyběhat na čerstvém vzduchu

malé děti se potřebují vyřádit a vyběhat na čerstvém vzduchu

a tak trávíme hodně času v Chuchelském háji nebo se společně staráme o naší zahradu plnou skrýší a jiných přírodních lákadel a schovek,

i malý člověk dokáže být samostatný, když k tomu má podmínky

proto máme v klubovně dětské prostředí s funkční kuchyňkou pro děti a herní podium s Montessori a didaktickými pomůckami. K tomu všemu aplikujeme zdravý partnerský přístup a vedeme děti k samostatnému chování.

Go to zdraví a pohoda jsou úzce spojeny s tím, co jíme

zdraví a pohoda jsou úzce spojeny s tím, co jíme

proto se snažíme o vyvážený jídelníček bez chemických přídavků, rafinovaného cukru a bílého pečiva, z lokálních surovin a našich výpěstků

Go to Má smysl s dětmi žít udržitelným způsobem

Má smysl s dětmi žít udržitelným způsobem

proto se pohybujeme v ročním cyklu, na podzim jíme jablka a ne jahody, pěstujeme na zahradě, a recyklujeme. Neplýtváme energiemi, vodou ani jídlem, třídíme odpady a kompostujeme.

Koncepce

v dětech vidíme zítřejšího dospělého a podle toho se k nim chováme
pomáháme dětem být samostatnými a zodpovědnými za své chování

V Kosím hnízdě aplikujeme MONTESSORI PRINCIPY (samostatnost, schopnost odhadnout vlastní limity a hranice, zodpovědnost za své činy) , LESNÍ PEDAGOGIKU (možnost přirozeného pohybu v přírodě a lese, pozitivní vztah k přírodě, schopnost zvládnout dočasné nepohodlí) a v prožívání koloběhu roku se inspirujeme u WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY (lidové tradice, tvoření, slavnosti). Nabízíme celodenní péči pro děti předškolního věku 3 - 6 let, zaměřenou na přirozený a zdravý rozvoj. V rámci předškolní výchovy a vzdělávání je pro nás zásadní formovat zdravé, sebevědomé děti, které umí vycházet s ostatními ve skupině, znají své možnosti i hranice, uvědomují si důležitost životního prostředí a mají k němu kladný vztah. Předškolní děti vychováme především prožitkem s pomocnou rukou, v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Děti jsou větší část dne venku, na oblíbených místech v Chuchelském háji, odpoledne pak na přírodní zahradě, kde mají dostatek prostoru k vybití energie a využití představivosti. Menší část dne pak tráví v klubovně.

  • MŠ Kosí hnízdo je od září 2017 zapsáno v rejstříku školských zařízení MŠMT, může tedy poskytovat povinný rok poslední rok předškolní docházky, stejně tak rodiče dětí mají nárok na slevu na dani, tzv. „školkovné“. Podpora MŠMT však není stoprocentní, proto je na provoz mateřské školy vybírán poplatek – školkovné.

  • V hnízdě jsme pro děti od 7.30 do 16.30. Některé dny navazují odpolední kroužky, které je možné také navštěvovat. Přehled kroužků: http://kosihnizdo.org/kosi-krouzky/

  • Snažíme se vytvářet bezpečné prostředí s definovanými hranicemi, kde děti naleznou přijetí, srozumitelnou komunikaci a otevřenou náruč. Klademe důraz na pohodovou atmosféru ve školce, rituály, střídání řízené činnosti a volné hry, dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, ohleduplný vztah k přírodě.

  • Na zahradě je řada přírodních aktivit a další ještě budeme společně vytvářet . . . máme venkovní kuchyňku, pískoviště, kameniště, kopečky, skluzavku a jiné.

Go to FACEBOOK

FACEBOOK

co se u nás v poslední době vyklubalo

TÝM

Kosího hnízda

zuzana Geröová

pedagožka – Kosáčci
Hlavní pedagog u Kosáčků. Zabývá se lesní pedagogikou a alternativními směry ve výuce, má zkušenosti ze státní MŠ, turistického oddílu a letních táborů. Kromě pedagogického vzdělání absolvovala Kurz Respektovat a být respektován a další. Je maminkou dvou dětí.

lenka zichová

pedagožka – Kosáčci
Jako pedagog je kosáčkům oporou svým klidným, empatickým a trpělivým přístupem. Klade důraz na dostatek přirozeného pohybu a s tím bývá spojena i dobrá nálada a vedení k férovému jednání. Je naším největším odborníkem na botanické vědomosti. Je maminkou tří dětí.

lenka petáková

pedagožka – chůva – Kosáčci, Vrabečci,
Dlouhou dobu vedla Montessori dílnu v RC Pecka, absolvovala kurzy Montessori pedagogiky, Školu vědomého rodičovství a kurz Respektovat a být respektován. Na souvislosti se snaží dívat ze širší perspektivy. Je maminkou tří dětí.

Gabriela Schicková

pedagožka – chůva – Kosáčci
Jako sportovní a jazykový lektor pro kosáčky vymýšlí nepřeberné množství aktivit pohybové průpravy ve venkovním prostředí. Angličtinu dětem přibližuje hravou formou, aby získaly představu o existenci jiných jazyků. Je maminkou dvou dětí.

marián mindoš

pedagog – chůva – Kosáčci, školník
Přináší větším dětem mužský přístup – rozvíjí děti především po stránce pohybové a lokomoční, během kutění venku s dětmi řeže, vrtá, brousí, natírá . . . zkrátka vyrábí a kutí. Také se stará se o to, aby v Kosím hnízdě vše fungovalo jak má. Je tatínkem tří dětí.

barbora piksová

pedagožka – Kosáčci, Vrabečci
Hlavní pedagog Kulíšků. S láskou, trpělivostí a vlídností se věnuje našim menším dětem a pomáhá jim s přechodem k větším dětem. Kromě pedagogického vzdělání absolvovala i kurzy lesní pedagogiky, věnuje se výtvarným technikám pro nejmenší. Je maminkou dvou dětí.

linda nováková

pedagožka – chůva – Vrabečci
Představuje oporu pro naše malinké. Kromě montessori principů má osvojený i koncept Respektovat a být respektován. Svým veselým a tvořivým přístupem podporuje děti v kreativní činnosti. Je maminkou dvou dětí.

tereza mindošová

ředitelka, koordinátorka EVVO
Zajišťuje provoz lesní mateřské školy, drží ideály a směřuje k nim. Kromě pedagogického vzdělání absolvovala kurzy Montessori i lesní pedagogiky a logopedický výcvik. Je koordinátorkou environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Životním stylem a výchovou svých tří dětí se snaží uplatňovat udržitelné hodnoty.

dana irinková

lektorka cvičení s dětmi – Vrabečci
Kvalifikovaná pedagožka tělesné výchovy a plavání s miminky nám v hnízdě pomáhá s vedením těch nejmenších k všeobecné sportovní všestrannosti. Je maminkou dvou dětí.

co říkají kosí rodiče