mateřská škola - Kosí hnízdo

my kosáci věříme, že

Go to malé děti se potřebují vyřádit a vyběhat na čerstvém vzduchu

malé děti se potřebují vyřádit a vyběhat na čerstvém vzduchu

a tak se společně staráme o divokou zahradu plnou skrýší a jiných přírodních lákadel a schovek, které s dětmi vyrábíme společně anebo objevujeme, poznáváme nepoznané, zkrátka navzájem se učíme v Chuchelském háji.

i malý člověk dokáže být samostatný, když k tomu má podmínky

proto máme v klubovně dětské prostředí s funkční kuchyňkou pro děti a herní podium s Montessori a didaktickými pomůckami. K tomu všemu aplikujeme zdravý partnerský přístup a vedeme děti k samostatnému chování.

Go to zdraví a pohoda jsou úzce spojeny s tím, co jíme

zdraví a pohoda jsou úzce spojeny s tím, co jíme

proto se snažíme o vyvážený jídelníček bez chemických přídavků, rafinovaného cukru a bílého pečiva, z lokálních surovin a našich výpěstků

Go to Má smysl s dětmi žít udržitelným způsobem

Má smysl s dětmi žít udržitelným způsobem

proto se pohybujeme v ročním cyklu, na podzim jíme jablka a ne jahody, pěstujeme na zahradě, a recyklujeme. Neplýtváme energiemi, vodou ani jídlem, třídíme odpady a kompostujeme.

Koncepce

v dětech vidíme zítřejšího dospělého a podle toho se k nim chováme
pomáháme dětem být samostatnými a zodpovědnými za své chování

V Kosím hnízdě aplikujeme MONTESSORI PRINCIPY (samostatnost, schopnost odhadnout vlastní limity a hranice, zodpovědnost za své činy) , LESNÍ PEDAGOGIKU (možnost přirozeného pohybu v přírodě a lese, pozitivní vztah k přírodě, schopnost zvládnout dočasné nepohodlí) a v prožívání koloběhu roku se inspirujeme u WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY (lidové tradice, tvoření, slavnosti). Nabízíme celodenní péči pro děti předškolního věku 3 - 6 let, zaměřenou na přirozený a zdravý rozvoj. V rámci předškolní výchovy a vzdělávání je pro nás zásadní formovat zdravé, sebevědomé děti, které umí vycházet s ostatními ve skupině, znají své možnosti i hranice, uvědomují si důležitost životního prostředí a mají k němu kladný vztah. Předškolní děti vychováme především prožitkem s pomocnou rukou, v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Děti jsou větší část dne venku, na oblíbených místech v Chuchelském háji, odpoledne pak na přírodní zahradě, kde mají dostatek prostoru k vybití energie a využití představivosti. Menší část dne pak tráví v klubovně.

  • MŠ Kosí hnízdo je od září 2017 zapsáno v rejstříku školských zařízení MŠMT, může tedy poskytovat povinný rok poslední rok předškolní docházky, stejně tak rodiče dětí mají nárok na slevu na dani, tzv. „školkovné“. Podpora MŠMT však není stoprocentní, proto je na provoz mateřské školy vybírán poplatek – školkovné.

  • MŠ je otevřena od 7.30 do 16.30. Kromě pátku navazují odpolední kroužky, které je možné také navštěvovat. více: http://kosihnizdo.org/kosi-krouzky/

  • Snažíme se vytvářet bezpečné prostředí s definovanými hranicemi, kde děti naleznou přijetí, srozumitelnou komunikaci a otevřenou náruč. Dále klademe důraz na pohodovou atmosféru ve školce, rituály, pravidelné střídání aktivit a odpočinku, dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, ohleduplný vztah k přírodě. Pro skupinu max. 16 dětí a dvě paní učitelky začíná den ranním povídáním v kruhu. Pak následuje dopolední řízená činnost proložená volnou hrou a svačinou. Po obědě (dovážené od firmy Bionea) navazuje odpočinek se čtenou pohádkou. Po siestě je čas na odpolední aktivity (zahrnuto již v ceně).

  • Na zahradě je řada přírodních aktivit a další ještě budeme společně vytvářet . . . máme venkovní kuchyňku, pískoviště, kameniště, kopečky, skluzavku, bosonohý chodník z různých materiálů a na jaře si postavíme proutěné skrýše a tunely

pondělí

v pondělí si užíváme dopoledne venku, odpoledne pak hrajeme na flétničku a cvičíme S ŘÍKANKAMI A PÍSNIČKAMI s Terezou

ÚTERÝ

v úterý máme VÝLET, jako odpolední aktivitu máme – PŘIROZENOU ANGLIČTINU, kde hrajeme hry, rozeznáváme a zpíváme s Gábinou a Lenkou, které jinak než anglicky nemluví.

STŘEDA

ve středu si užíváme dopoledne venku, odpoledne máme KUTĚNÍ A ZAHRADNIČENÍ, kde s Mariánem vyrábíme různé věci, se kterými si pak hrajeme – už jsme si vyrobili autobus, velké hnízdo pro malé kosáčky, stojan na kola. K tomu se s Terezou trošku staráme o zahradu.

ČTVRTEK

ve čtvrtek máme VÝLET, odpoledne pak máme odpočinkový kroužek – POHÁDKY a VYPRÁVĚNÍ, kde si s paní učitelkou Monikou společně vyprávíme, čteme a kreslíme.

PÁTEK

v pátek si užíváme dopoledne venku, odpoledne si nás rodiče vyzvednou a těšíme se na společný víkend.

Go to FACEBOOK

FACEBOOK

a co se u nás vyklubalo v poslední době máme tady: https://www.facebook.com/kosihnizdo/

TÝM

Kosího hnízda

Iva kilingerová

ředitelka
Mimo řízení školky má po dlouholeté praxi učitelky prvního stupně na starosti přípravu předškoláků. Kromě pedagogického vzdělání absolvovala kurz první pomoci u dětí, logopedický kurz, kurzy rozvoje učitelských dovedností pro práci s dětmi méně než tříeltými. Respektující výchovu uplatňuje u svých dvou vnoučat.

monika matějková

pedagožka
Zabývá se lesní pedagogikou a alternativními směry ve výuce. Kromě pedagogického vzdělání absolvovala Kurz Respektovat a být respektován, kurz první pomoci u dětí, kurzy muzikologických a arteterapeutických technik, kurzy rozvoje učitelských dovedností , hudební kurzy České Orffovy školy, výtvarné kurzy Artama.

linda nováková

asistentka pedagoga
Svým laskavým a trpělivým přístupem pomáhá dětem získat jistotu, uplatňuje partnerský a rádcovský přístup k dětem. Kromě montessori principů má osvojený i koncept Respektovat a být respektován. Svým veselým a tvořivým přístupem podporuje děti v kreativní činnosti. To vše uplatňuje v praxi při výchově svých dvou dětí.

Gabriela Schicková

lektorka
Svým laskavým a trpělivým přístupem vede děti k pohybu a sbližuje je s angličtinou. Respektující výchovu používá při výchově svých dvou dětí.

anna kratochvílová

pedagožka
Kromě vzdělání a praxe v předškolní pedagogice má za sebou vedení jezdeckého a chovatelského kroužku. Věnuje se canisterapii, zooterapii, arteterapii a muzikoterapii. Zajímá se o trvalou udržitelnost a kompostování. Ve své práci učitelky i jako maminka dvou dětí klade hlavní důraz na upřímný přátelský vztah.

šárka hasáková

posila ze zálohy pro výjimečné případy
Dlouhou dobu vede Montessori dílnu v RC Pecka, absolvovala kurzy Montessori pedagogiky a kurz Respektovat a být respektován, v Lochkově vedla fotbalový kroužek pro nejmenší. Své dvě děti vede k lásce ke sportu a hudbě.

marián mindoš

technik, lektor, školník
Stará se o to, aby v Kosím hnízdě vše fungovalo jak má. Během kroužků kutění venku s dětmi řeže, vrtá,, brousí, natírá . . . zkrátka vyrábí a kutí. Přítomný mužský vzor je tatínkem dvou dětí.

Tereza Mindošová

koordinátorka, pedagožka
Koordinuje činnost dětského přírodního klubu Kosí hnízdo, kromě pedagogického vzdělání absolvovala kurzy Montessori pedagogiky. Životním stylem a výchovou svých dvou dětí se snaží uplatňovat udržitelné hodnoty.

Reference