15.3.2017

Ceník

LMŠ KOSÍ HNÍZDO JE V PROVOZU ZÁŘÍ – ČERVENEC

 LMŠ KOSÍ HNÍZDO BUDE MÍT VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/22 ZAVŘENO V TYTO DNY:

út 28.9. 2021, čt 28.10.2021, st 17.11.2021, po 27.12. 2021 – pá 31.12.2021., pá 15.4. 2022, po 18.4.2022, 1.7. – 15.7. ,  1.8. – 31.8.2022. Za tyto ohlášené zavírací dny se nevrací školné, ani se za ně nemohou vybírat náhrady.

V rámci optimalizace výše školného je celoroční částka rozpočítána na tři splátky.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

  • školné a stravné se platí zvlášť ve dvou platbách ve stále stejné výši, bez ohledu na to, zda dítě fyzicky ve školce bylo či nikoliv
  • školné se nevrací, jedná se o roční částku, která je rozpočítána do 3 splátek

  • Kosí hnízdo je nestátní neziskovou organizací. Nevytváří zisk. Provoz je financován částečně ( cca 50% ) příspěvkem od MŠMT a příspěvkem na provoz ( školné). Rozpočet je vytvářen na školní rok a výše školného je roční částka rozpočítána do 3 splátek. I když některé dítě do školky nepřijde z důvodu dovolené nebo nemoci, nesníží se fixní náklady na provoz (nájem, zálohy V+E, zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců, pojištění odpovědnosti, daň ze závislé činnosti a další).

  • u včasně odhlášeného stravného se vrací plná částka

  • mladší sourozenec může uplatnit slevu 10% na školném, stravné je bez slevy

  • pokud při 3denní docházce  není ve výběru  PO nebo PÁ ( pokud to umožní kapacita MŠ), zvyšuje se školné o 15% z uvedené částky

  • při zápisu žádáme o uhrazení 1. splátky – tím bude garantováno místo

  • MŠ Kosí hnízdo je zapsáno v rejstříku školských zařízení MŠMT, za docházku můžete v daňovém přiznání uplatnit slevu na dani ( 15.200Kč/rok )