15.3.2017

Ceník

LMŠ KOSÍ HNÍZDO JE V PROVOZU ZÁŘÍ – ČERVENEC

 LMŠ KOSÍ HNÍZDO BUDE MÍT VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21 ZAVŘENO V TYTO DNY:

po 28.9. 2020, st 28.10.2020, út 17.11.2020, po 28.12. 2020 – pá 1.1.2021., pá 2.4. 2021, po 9.4.2021, 1.7. – 11.7. ,  1.8. – 31.8.2021. Za tyto ohlášené zavírací dny se nevrací školné, ani se za ně nemohou vybírat náhrady.

V rámci optimalizace školného je školné hrazeno s dvouměsíčním předstihem.

Měsíce září a říjen jsou hrazeny na principu kauce do konce května 2020.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

  • školné a stravné se platí zvlášť ve dvou platbách ve stále stejné výši, bez ohledu na to, zda dítě fyzicky ve školce bylo či nikoliv

  • každá z plateb má přidělený VS, který nutno uvádět

  • termín splatnosti ŠKOLNÉHO je do 22. dne s předstihem dvou kalendářních měsíců

  • školné se nevrací, jedná se o roční částku, která je rozpočítána do 11 měsíčních splátek

  • Kosí hnízdo je nestátní neziskovou organizací. Nevytváří zisk. Provoz je financován částečně ( cca 30% ) příspěvkem od MŠMT a příspěvkem na provoz ( školné). Rozpočet je vytvářen na školní rok a výše školného je roční částka rozpočítána do měsíčních splátek. I když některé dítě do školky nepřijde z důvodu dovolené nebo nemoci, nesníží se fixní náklady na provoz (nájem, zálohy V+E, zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců, pojištění odpovědnosti, daň ze závislé činnosti a další).

  • u včasně odhlášeného stravného se vrací plná částka

  • mladší sourozenec může uplatnit slevu 10% na školném, stravné je bez slevy

  • pokud při 3denní docházce  není ve výběru  PO nebo PÁ, zvyšuje se školné o 15% z uvedené částky

  • při zápisu žádáme o zaplacení zářijové a říjnové platby – tím bude garantováno místo

  • MŠ Kosí hnízdo je zapsáno v rejstříku školských zařízení MŠMT, za docházku můžete v daňovém přiznání uplatnit slevu na dani ( 14400Kč/rok )